life reflection
Life Reflection

วิกฤติทำให้ได้ทบทวนชีวิตของเรา

ฝนว่าสถานการณ์ในปัจจุบันน่าจะช่วยเปลี่ยนแปลงมุมมองชีวิตใหม่ให้คนเป็นจำนวนมาก
…หลายๆคนอาจจะเพิ่งได้เริ่มตระหนักเป็นครั้งแรกว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญจริงๆในชีวิต อะไรคือสิ่งที่ตัวเองควรให้คุณค่า
…หลายๆคนอาจจะเพิ่งได้เห็นคุณค่าของวันธรรมดาๆ สิ่งธรรมดาๆที่เราไม่เคยเห็นว่าสำคัญมาก่อน การมีอิสระที่จะได้ออกไปเดินเล่นนอกบ้าน ไปออกกำลังกาย ไปพบเจอผู้คน การได้ออกไปทำสิ่งที่อยากทำ การมีโอกาสได้หายใจอากาศที่บริสุทธิ์
…หลายๆคนอาจจะเริ่มเห็นว่า หลายๆสิ่งหลายๆอย่างในชีวิตคือส่ิงที่ไม่แน่นอน มีได้ก็เสียได้ ถ้าเรายิ่งยึดติด เรายิ่งทุกข์
…หลายๆคนอาจจะจัดการกับความทุกข์ภายในใจของตัวเองด้วยการโทษสิ่งต่างๆภายนอก
…หลายๆคนอาจจะรับมือกับสถานการณ์ยากลำบากด้วยความสิ้นหวัง ในขณะที่คนบางกลุ่มออกมาทำสิ่งที่ตัวเองสามารถทำได้ในการช่วยเหลือคนที่ขาดแคลนกว่า
หากคุณยังคงมีบ้านให้อยู่ จงขอบคุณสิ่งที่คุณมี
หากคุณอยากมีอาหารให้รองท้อง จงรับรู้ว่ามีหลายๆคนที่ไม่มีโอกาสนั้น
หากคุณยังมีอินเตอร์เน็ตให้ทำงานที่บ้าน ให้ดูซีรีส์ ให้แชทกับเพื่อน จงขอบคุณสิ่งเหล่านั้น หลายๆคนไม่มีสิ่งเหล่านี้ บุคลากรทางการแพทย์จำนวนมากที่ต้องทำงานที่ frontline ในขณะที่รู้ตัวว่าตัวเองต้องเสี่ยงติดโรคเยอะแค่ไหน
หากคุณยังมีคนที่รักที่ยังมีชีวิตอยู่ดี ไม่ป่วย ไม่หายไป จง cherish พวกเขา
…บ่นรัฐบาล บ่นได้ เราควรบ่นต่อไป 555 แต่ในขณะเดียวกันเราต้องไม่ลืมขอบคุณสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่ และพยายามช่วยเหลือคนที่เขาลำบากกว่าเราเมื่อเรามีโอกาส

Be kind. Be grateful. Be mindful.

We’re all in this together.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *