ดอกไม้ในแจกัน

Now

June 2020

ตอนนี้ฝนอยู่ที่บริสเบิน ออสเตรเลียกับอาร์ชี่ ในอพาร์ทเม้นต์เล็กๆ เล็กมากกกก ที่อาร์ชี่เช่าอยู่ ทำงานจากที่นี่ ทีมงานทุกคนยังคงทำงานจากที่บ้านจากสถานการณ์ pandemic

สิ่งที่กำลังสนใจในช่วงนี้
การปรับปรุงเว็บไซต์ของโนเรียให้ดูดีและใช้งานได้ง่ายขึ้น
การสร้างโนเรียให่้ทีมงานทุกคนที่ทำงานร่วมกัน สามารถทำงานได้อย่างมีความสุขและเห็นคุณค่าในงานที่ตัวเองทำ
สร้างโนเรียให้เป็นเอเจนซี่ที่มีส่วนช่วยให้ธุรกิจอื่นๆเติบโตในโลกออนไลน์ ในขณะเดียวกันโนเรียเองก็เติบโตทั้งในเชิงขององค์กรและการเงิน
อ่านหนังสือให้ได้อย่างน้อยเดือนละ 2 เล่ม